Rejillas con adhesivo

Rejilla 20x20 cm. Adhesiva. Aluminio

Rejilla 20x20 cm. Adhesiva. Lacado Blanco

Rejilla 15x15 cm. Adhesiva. Aluminio

Rejilla 15x15 cm. Adhesiva. Lacado Blanco

Rejilla 17x17 cm. Adhesiva. Aluminio

Rejilla 17x17 cm. Adhesiva. Lacado Blanco